moederkila@hotmail.com

47

…ste levensjaar van de KILA

1307

Record aantal bezoekers op het groots ribbetjesfestijn '14-'15!!

Het begin ...

In het academiejaar 77-78 hadden enkele studenten het idee om drie schoolclubs te laten fusioneren. Deze waren: een club van St-Lieven die vooral laboranten als leden had, een club van technische ingenieurs van het KIHO en nog ergens een studentenraad. Aangezien de laboranten naar het KIHO moesten komen voor bepaalde labo's en/of lessen was de naam vlug gevonden, Katholieke Ingenieurs en Laboranten. Moeder KILA was geboren met als kleuren: blauw, wit en rood. Ieder jaar werd er een nieuw clublied geschreven door de Praeses. Natuurlijk stond deze kersverse vereniging in haar kinderschoentjes en had ze ook de bijkomende ziektes en kwaaltjes.

Na de kleutertijd te hebben doorlopen werd KILA een volwaardige studentenclub met niet alleen cantussen als activiteit. In het begin van de jaren tachtig was het clublokaal nog Den Draver waar Zaf in de tijd nog achter de toog stond. Er werden toen nog colleges gegeven in de KIHO, maar ook in de Hoogstraat.

Ergens midden in de jaren tachtig werd St-Lieven volledig onafhankelijk zodat de studenten niet meer naar de KIHO moesten komen. Gevolg: de KILA werd hoofdzakelijk een club van ingenieurs. Ook in die tijd, moest de titel van technisch ingenieur veranderd zijn naar industrieel ingenieur en duurde de studie nu 4 i.p.v. 3 jaar. Wat eigenlijk alleen maar een voordeel kon zijn voor de KILA. Onder de deskundige leiding van Hendrik Moerman werd er voor het eerst een galabal georganiseerd. Dit ter gelegenheid van 10 jaar KIHO. In die tijd was er nog geen sprake van MEGA, KIK of COS-G, dus ging alle winst richting KILA. Er waren ongeveer 300 mensen aanwezig, wat voor een eerste keer helemaal niet slecht was. Aangezien Moeder KILA in die tijd in slechte papieren zat, werd er van alles georganiseerd om geld binnen te krijgen. Van cursussen drukken tot sponsoring voor een boekje te drukken, alles was welkom. Ook werd er toen in Den Draver een spaghettiavond georganiseerd.

Zo komen we in onze pubertijd terecht. We zijn daar ook allemaal geweest en kennen dus de verschijnselen. Alhoewel: Moeder KILA werd onder druk gezet door haar grote zus: Moeder AJONISTA (ingenieurs van Aalst die in die tijd een bloeiende club hadden). Je zou denken, een puber is gemakkelijk te manipuleren, maar met de KILA hadden ze het niet gemakkelijk. De toenmalige Praeses (Siegfried Van Der Borght) kon een machtsovername verhinderen, in die zin dat Moeder AJONISTA en Moeder KILA wel fusioneerden, maar dat de naam KILA behouden bleef. De oude kleuren van KILA verdwenen en in de plaats kwamen de kleuren van AJONISTA; respectievelijk het huidige zwart en geel.

Rond die tijd waren er ook problemen met het clublokaal, toen nog de Limiet. In een zatte bui of wie zal het zeggen, werd het oude schild van Moeder KILA in de Coupure geworpen. Zo is een 10-tal jaar van de KILA voorgoed verloren geraakt. Diezelfde Praeses had een vader die goed kon schilderen en die heeft voor het nieuwe schild gezorgd. Tevens kwam Moeder KILA in het Axioma terecht.

De volgende jaren waren allemaal succesvol. Onder het bewind van Koen Decock werd er voor het eerst een spaghettidag en een barbecue georganiseerd. Dit zijn twee winstgevende activiteiten die de clubkas spijzen en die de dag vandaag onmisbaar zijn.

Onder hetzelfde bewind werd de melodie van 'The wild rover' en een tekst van Peter Spiliers het nieuwe clublied.

Ondertussen is de KILA volwassen geworden. De schachten zijn jonger dan hun club. Of om het met de woorden van Peter Van Lierde te zeggen: we kunnen over traditie spreken.

Hopelijk gaat moeder KILA nog een mooie toekomst tegemoet.

logo.gif

Een beetje later...

Maar ook een jonge volwassene verandert wel eens van kledij, kapsel of lief. Moeder KILA onderging een grondige metamorfose gedurende een periode van 5 jaar. Onder het bewind van achtereenvolgens Domien Crevits, Tijs Van Damme, Bram Dewaele en Jan-Bart De Muelenaere veranderde Moeder KILA van een industrieelclub, naar een schoolclub. De KILA en het praesidium werden op deze manier toegankelijk voor zowel graduaten als industriëlen. (Met dank aan Christiane Albers,) werd 'Krachtige Intellectuelen Laat op den Avond' als onofficiële naam voor KILA in gebruik genomen.

Ook op andere vlakken veranderde KILA. In die 5 jaren vond KILA de weg naar de Overpoort. In clubjaar 2000-2001 werd de Pallieter als 2de clubcafé ingehuldigd. Een 2de schild (geschilderd door de toenmalige senior J-B) werd plechtig ingewijd met een vat bier van onze nieuwe Meters, Tim en Alain. Ditzelfde jaar werd Moeder KILA ook op elektronisch vlak actief. Een schacht, Dominique Cockx (Secretaris 01-02), zorgde voor de prachtige site die tot nu toe kan rekenen op vele trouwe bezoekers van eigen en andere clubs. In Lustrumjaar 25 keerde KILA ook terug naar de Limiet. Stef, Wim en ook Zaf werden als nieuwe Peters van de KILA ingelijfd. Deze hielpen allen op allerhande manieren mee om de leden van Moeder KILA nog beter in de watten te kunnen leggen.

De grote activiteiten kenden na deze 5 jarige periode ook grondige hervormingen. Het galabal dat 2 jaar verdwenen was geweest, werd terug georganiseerd. Het spaghettifestijn viel weg in 1999-2000. De Praeses van ditzelfde jaar bedacht om het ribbetjesfestijn in plaats van 1 dag, 2 dagen te organiseren. Dit laatste is nu nog altijd één van de grootste eetfestijnen binnen en buiten de clubs van SK-Gent, met een bezoekersaantal van om en rond de 400. De KILA werd ook beter gekend bij andere clubs. Zo werden broederclubs herkend in o.a. MEGA, VETO, Payotten, LILA, Hermes, Dionysus, Laetitia, Salmonella, Sd'A, Gutenberg, Scaldis, en de vele andere die vergeten werden (sorry).

Moeder KILA is dus een sociale en welgekende club geworden die zelfs 2 Senior Seniorums voort gebracht heeft. Het is dus een club die na 30 jaar nog steeds groeit en bloeit. Op deze manier is Moeder KILA prachtig op weg naar nog eens een goeie 30 jaar.

logo2.gif

2002-2006

Een 6de maal 5jaar.

Een 6de maal 5 jaar waarbij KILA de kaap van de 30 levensjaren heeft bereikt en voor dit Lustrum dus een nieuwe voordeur mag plaatsen. Een nieuwe voordeur, nieuwe praesidiumleden, een vaste kliek oud clubleden, een onvoorwaardelijke inzet en studentikoze waarden. Het mag blijkbaar een succesformule genoemd worden. Dat KILA het de laatste jaren goed doet, is dus een understatement van je welste.

De club is ondertussen een vaste waarde binnen het Gentse studentenleven en tot op bepaalde vlakken zelfs een legende geworden. Wie in Gent ‘Ribbetjes à volonté’ hoort, denk niet aan De Gekroonde Hoofden noch aan De Amadeus, maar aan de dinsdag en woensdag voor de paasvakantie. Want dan vindt het jaarlijkse eetsucces van de KILA plaats. Wat vele pro’s dachten onhaalbaar te zijn, heeft KILA anno 2006 waargemaakt. Een verdubbeling van eters op hét Ribbetjesfestijn tot een bescheiden 750 bezoekers en meer. Hiermee verstevigen we de koppositie van het grootste eetfestijn binnen - en zelfs buiten - SK Ghendt.

Niet alleen de bezoekersaantallen zijn vermelding van ‘verdubbeling’ waard, maar ook het ledenaantal is over de jaren heen gestaag blijven stijgen. We hebben niet alleen te maken met een groeiend aantal nieuwe leden, maar ook met actievere commilitones en zelfs een vaste delegatie oudleden die hun club nog steeds in het hart draagt.

Ook een markante wijziging is het opnieuw invoeren van een KaHo Galabal. Het KaHo-bal dat verdween in 1999 werd, na 5 jaar tussenpauze en enkele pure KILA galabals, opnieuw georganiseerd. Aangezien de andere KaHo-verenigingen op dat moment geen vragende partij waren, nam KILA de organisatie van het KaHo-bal op zich. Dit Lustrumjaar is het hernieuwde KaHo-bal al reeds aan zijn 3de editie toe en kan al rekenen op een grote groep leden, KaHo studenten en bezoekende verenigingen die dit bal stijlvol komen opfleuren.

Niet dat snelheid en drankhoeveelheid argumenten zijn, maar wat ook vermeld mag worden, is dat dit jaar voor een 4de maal op rij, de KILA de overwinnaar is van de Gentse Bierrally. Een prestatie die nog niet veel clubs ons hebben voorgedaan. Volgend jaar een bierrallylustrum?

Ook op het SK-vlak presteerde KILA de afgelopen 5 jaar meer dan goed. Niet minder dan 5 KILA-leden hebben in die afgelopen jaren voor een ware KILA-dominantie binnen het Dagelijkse Bestuur van het Gentse Senioren Konvent gezorgd. Tot zelfs een 3de Senior Seniorum die uit de KILA-stal komt.

Er mag dus besloten worden dat KILA een vervolg breit en tot nu toe succesvol bestaan. De KILA is inderdaad een club van ‘Krachtige Intellectuelen Laat op de Avond’.

 

Dixi,

Jan-Bart De Muelenaere

Lustrumjaar 2006-2007

30 jaar geleden zorgde een schoolfusie ervoor dat 2 studentenverenigingen, nl. TISA en Sint Lieven, samen verder moesten gaan. KILA werd hieruit geboren. Ondertussen zijn er dus al 5 Lustra voorbij en zijn we opnieuw in blijde verwachting van dit 6de lustrum. Er zullen voor alle leden grootse activiteiten opgezet worden. Dit jaar wordt opnieuw een goedgevulde, prachtig uitgedokterde, inventieve, geniale, gevarieerde en studentikoze lustrumweek ineen gestoken.

Maar dit is niet alles, een lustrumfeest prop je niet in één week. En dat beseft de KILA dit jaar maar al te goed. Niet alleen een feestweek, maar een feestjaar! 30 jaar KILA kan en mag niet onopgemerkt voorbijgaan. Gent, nee, Vlaanderen zal weten dat er aan het Rabot iets valt te vieren.

Ondertussen zijn al enkele geslaagde cantussen, feestjes, gratis vaten, recepties, sport-activiteiten, … gepasseerd, maar dit zijn slechts voorsmaakjes van wat de lustrumweek en de rest van het jaar in petto zullen hebben. Enkele geruchten die doen watertanden zijn bv nog meer gratis vaten, een comedy event, een KILA verrassing, …

Laat dit Lustrum dus een studentikoos vervolg zijn op de vorige 5 lustra – en de 29 voorgaande jaren in het algemeen – en laat dit KILA-jaar tevens een goede voorzet zijn voor de ‘minstens’ 30 jaren die nog zullen volgen. En een dankwoord aan het eerste KILA-praesidium en alle volgende praesidia, die de club gebracht hebben tot waar ze nu staat. Een club waar vriendschap troef is.

Jan-Bart De Muelenaere

Recente Geschiedenis

De afgelopen jaren heeft de KILA zeker niet stil gezeten. Met een extra 10 jaar op zijn palmares toont KILA dat ze nog steeds een van de meest actieve clubs van Gent is. Ook belangrijk om te vermelden is de overweldigende aanwezigheid in het SK Dagelijks Bestuur van vele pro’s. Meer bepaald de laatste 5 jaar, waar de KILA dan telkens met minstens 2 een functie in het SK bekleedde.

Ons alombekende ribbetjesfestijn heeft intussen ook alle records verbroken. De teller staat op maar liefst 1307 eters! Dit massa-event is al even een vaste waarde geworden in het Gentse studentenleven. Dit grootst feest vindt elk jaar plaats gedurende de week voor de paasvakantie. Dankzij de unieke marinade en de ervaring van onze bakmeesters kunnen wij met zekerheid zeggen dat dit de beste ribben van Gent en omstreken zijn.

Helaas is ook tegenslag de richting van de KILA uitgekomen. Met veel verdriet in ons hart moesten we afscheid nemen van ons vertrouwd clubcafé De Limiet en Peter Ward. Gelukkig vond KILA toevlucht in café De Koepuur, waar we met open armen ontvangen werden door onze nieuwe Peter Koen. Na ons eerste proefbrouwsel in het 35ste werkingsjaar werd dit jaar, ter ere van het 40e lustrumjaar, een nieuw verfijnd bier gebrouwen. Zo werd het officiële KILA-bier geboren, wat een hoge gisting heeft en een fruitige smaak en zachte afdronk. Het vloeit dezer dagen rijkelijk en wordt door vele de hoogte in geprezen. Op nog 40 jaar Moeder KILA!

About Moeder Kila

Moeder Kila is de studentenclub voor Ingenieurs en Laboranten gevestigd binnen Odisee en KU Leuven. 

Interesse? Aarzel zeker niet om contact op te nemen.